Zdraví

Strašák zvaný očkování


Nejhorší je asi nejistota a strach, rodiče se ocitají v pasti, a rozhodnutí, zda očkovat, nebo neočkovat je pro velmi náročné. Některé nemoci jsou již natolik vymýceny, že snad nehrozí aktuálně nákaza, jiné se ovšem stále v populaci objevují. Čeho se tedy rodiče malých dětí bojí? Očkovat i neočkovat. Obojí s sebou nese riziko a hlavně strach o zdraví dítěte. Odborníci a zastánci očkování tvrdí, že je bezpečné a rizika jsou tak mizivá, že nemá cenu je ani pomalu zmiňovat. Jiní se odvolávají na četné negativní zkušenosti, či následky, které mělo očkování způsobit. Kde je pravda, nebo co je správně, se asi nedopátráme. Zákon nám ukládá povinná očkování, ovšem, kdo se rozhodne toto nepodstoupit, trestán také nebude.

očkování


Jenže je málo natolik radikálních rodičů, každý není rozhodnut bojovat s ošetřujícím lékařem a pak, ten případný strach z nemoci…
U většiny dětí tedy k očkování, byť třeba s odkladem, dojde. Jaké jsou nejtypičtější reakce na vakcíny, které se dětem aplikují:


·         často to bývá zvýšená teplota, nebo i horečka

·         nevolnost, nechutenství, zvracení či průjem

·         zvýšená spavost, nebo naopak nespavost

·         podrážděnost a plačtivost

·         u některých dětí se objeví vyrážka u jiných zase respirační obtíže

·         časté je také zarudnutí, zduření, otok, nebo lokální horečka v místě vpichu.


V případě výskytu nežádoucí reakce je vhodné kontaktovat lékaře a poradit se s ním, jak dál postupovat. Lékaři a výrobci vakcín také tvrdí, že čím silnější je reakce na vakcínu, tím se dříve objeví.

Na očkování se lze také připravit a pokusit se tak zmírnit uvedené nežádoucí účinky vakcín. Co se dá dělat:

·         psychika hraje velkou roli a to i v případě, kdy je očkováno dítě, ovšem stresuje se matka, je známo, že dítě je velmi vnímavé a z rodiče obavy a nervozitu vycítí a samo je pak také v psychické nepohodě, je proto vhodné, aby rodič byl s očkováním dobře obeznámen a nechal dítě očkovat tehdy, když je sám přesvědčen, že je to pro něj dobré, v opačném případě je možné očkování například odložit


·         dítě necháváme očkovat pouze tehdy, kdy je dlouhodobě zdravé, ne během nemoci ani krátce po jejím překonání, odborníci také očkování nedoporučují v době, kdy dítěti rostou zoubky, důvod je logický, vakcína oslabí organismus dítěte a reakce pak může být závažnější

vakcína


·         na očkování se dá také připravit různými přípravky, své o tomto vědí zejména homeopaté, kteří jsou schopni dítěti na míru předepsat preparáty, které negativní účinky mírní, nebo jim úplně zabrání

·         ihned po očkování také většina pediatrů doporučuje, čistě z preventivních důvodů, dát dítěti sirup, nebo čípek proti teplotě, také je doporučován v den očkování klidový režim, vyhnout se aktivitám a návštěvám.